Vacuüm potje

Afdrukken

Hier volgt een handleiding om het vacuümpotje te verwijderen.

Deze handleiding betreft een situatie met een D16A9 motor. De situatie bij de D16Z5 staat helemaal onderaan afgebeeld, ook bij de B16A1 is de situatie weer anders maar hier hoeven geen slangen doorverbonden te worden.

Het verwijderen van het vacuüm potje heeft eigenlijk maar een voordeel en dat voordeel is dat het meer ruimte geeft voor de aanwezige veerpootbrug. Nadeel is dat de motor bij snel loslaten van het gaspedaal de gasklep de luchttoevoer afsluit waardoor er een onderdruk in het inlaatspruitstuk ontstaat. Door de kleine hoeveelheid lucht ontstaat er dus een zeer rijk mengsel. Het rijke mengsel wordt vervolgens gedeeltelijk verbrand in de cilinders (gedeeltelijk omdat er een zuurstof tekort is). Hierdoor kan er bij het snel van het gas af gaan onverbrande brandstof (lees schadelijke stoffen) uitgestoten worden. Het vacuümpotje is dus om milieutechnische redenen aangebracht. De overgebleven brandstof wordt er via de uitlaat weer uitgegooid en kan (zeker bij een open uitlaatsysteem) door de hoge temperatuur van de uitlaat ontbranden en voor de welbekende vlammen uit de uitlaat zorgen.
Na het verwijderen van het vacuümpotje heb ik geen tot weinig verandering gemerkt in het gedrag van de motor.

Voor alle duidelijkheid, het verwijderen van het vacuüm potje geeft geen verhoogd brandstof verbruik zoals vaak gedacht wordt. Het vacuüm potje werkt als het ware hetzelfde als een deurdranger en zorgt ervoor dat de gasklep niet in een keer dicht kan vallen. Gebeurt dit wel dan krijgt de brandstof die al ingespoten is toen de gasklep nog open stond, geen zuurstof meer om te verbranden. Hierdoor gaan er onverbrande brandstoffen de uitlaat uit en dat is minder goed voor het milieu. Maar die brandstof is al ingespoten dus met of zonder vacuümpotje maakt niet uit.

Schematische weergave.
Schematische weergave (met dank aan Bensud voor het inscannen).

De standaard situatie.
De standaard situatie.

Het Y-stuk.
Het Y-stuk.

Het Y-stuk verwijdert.
Het Y-stuk verwijdert.

De 2 schroeven van het vacuümpotje.
De 2 schroeven van het vacuümpotje.

De stang van het vacuümpotje loshalen.
De stang van het vacuümpotje loshalen.

Het Y-stuk doorverbonden.
Het Y-stuk doorverbonden.

Het afgedopte potje.
Het afgedopte potje.

De slangen aangesloten zonde vacuümpotje.
De slangen aangesloten zonde vacuümpotje.

Het losdraaien van de moer aan de gasklep-as.
Het losdraaien van de moer aan de gasklep-as.

De gedemonteerde onderdelen.
De gedemonteerde onderdelen.

Hieronder staat de eindsituatie afgebeeld van de situatie bij de D16Z5 motor.

De slang aan het spruitstuk is afgeblind (witte dopje).
De slang aan het spruitstuk is afgeblind (witte dopje) (met dank aan DJcrx voor de foto).